ASSOCIACIÓ SUPERA’T

L’Associació Supera’t té com a principal objectiu millorar les condicions de vida de les persones amb trastorn de l’espectre autista i les seves famílies, a més d’abordar el seu entorn i difondre la condició per tal de normalitzar-la i aconseguir una inclusió plena.